logo.png

 

Kainos nuo 2019 m. kovo 1 d.
Įmonės   
   Kaina (be PVM)  PVM 21 proc.  Kaina (su PVM)
 Vanduo Eur/m3  0,76  0,16  0,92
 Nuotekos Eur/m3  1,58  0,33  1,91
 Viso:      2,83
 Diferencijuota pardavimo kaina Eur
 Apskaitos prietaiso diametras 15 mm  2,21  0,46  2,67
 Apskaitos prietaiso diametras 20 mm  2,94  0,62  3,56
 Apskaitos prietaiso diametras 25 mm  3,68  0,77  4,45
 Apskaitos prietaiso diametras 32 mm  4,70  0,99  5,69
 Apskaitos prietaiso diametras 40 mm  5,88  1,23  7,11
 Apskaitos prietaiso diametras 100 mm  14,70  3,09  17,79
 
 Paviršinės nuotekos Eur/m3  0,10  0,02  0,12
Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB "Skuodo vandenys" nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą abonentui - 4,50 kub. m. Nuo 2020 m. vasario 1 d. - 4,48 kub. m.

2019 m. sausio 17 d. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.

2019 m. sausio 18 d. bendrovės direktoriaus įsakymas Nr. V1-8 Dėl kainų abonentams pagal apskaitos prietaisų diametrus.

 

Kainos nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2019 m. kovo 1 d.
Įmonės   
 Kaina (be PVM)  PVM 21 proc.  Kaina (su PVM)
 Vanduo Eur/m3  0,78  0,16  0,94
 Nuotekos Eur/m3  1,40  0,29  1,69
 Viso:  2,63
 Diferencijuota pardavimo kaina Eur
 Apskaitos prietaiso diametras 15 mm  1,79  0,38  2,17
 Apskaitos prietaiso diametras 20 mm  2,38  0,50  2,88
 Apskaitos prietaiso diametras 25 mm  2,98  0,63  3,61
 Apskaitos prietaiso diametras 32 mm  3,81  0,80  4,61
 Apskaitos prietaiso diametras 40 mm  4,76  1,00  5,76
 Apskaitos prietaiso diametras 50 mm  5,95  1,25  7,20
 Paviršinės nuotekos Eur/m3  0,19  0,04  0,23
Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB "Skuodo vandenys" nuo 2018 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą abonentui - 4,02 kub. m.

2017 m. lapkričio 30 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės "Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo.

2017 m. gruodžio 20 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T9-232.

 

Kainos iki 2018 m. vasario 1 d.
Įmonės   
 Kaina (be PVM)  PVM 21 proc.  Kaina (su PVM)
 Vanduo Eur/m3  0,75  0,16  0,91
 Nuotekos Eur/m3  1,65  0,35  2,00
 Viso:  2,91
 Pardavimo kaina Eur  2,25  0,47  2,72
 Paviršinės nuotekos Eur/m3  0,18  0,04  0,22

 

Nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės "Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.

Už UAB "Skuodo vandenys" teikiamas paslaugas galite atsiskaityti taip.

 

Kainos nuo 2019 m. kovo 1 d.

Bute

 

Individualiame name

 

 Kaina (be PVM)

 PVM 21 proc.

 Kaina (su PVM)

   

 Kaina (be PVM)

 PVM 21 proc.

Kaina (su PVM)

 Vanduo Eur/m3

 0,74

 0,16

 0,8950

 

 Vanduo Eur/m3

 0,72

 0,15

 0,8710

 Nuotekos Eur/m3

 1,66

 0,35

 2,0090

 

 Nuotekos Eur/m3

 1,59

 0,33

 1,9240

 Viso:

   

 2,9040

 

 Viso:

   

 2,7950

 Pardavimo kaina butui Eur

 1,31

 0,28

 1,5850

 

 Pardavimo kaina/prietaisui/Eur

 0,80

 0,17

 0,9680

 Nėra apsk. pr. Eur/butui

 0,85

 0,18

 1,0290

 

 Nėra apsk. pr. Eur/namui

 0,64

 0,13

 0,7740

Vadovaudamasi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui - 2,25 kub. m. Nuo 2020 m. vasario 1 d. vidutinė mėnesio vandens/nuotekų norma vienam gyventojui - 2,24 kub. m.

2019 m. sausio 17 d. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ perskaičiuotų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.

 

Kainos nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d.

Bute

 

Individualiame name

 

 Kaina (be PVM)

 PVM 21 proc.

 Kaina (su PVM)

 

 

 Kaina (be PVM)

 PVM 21 proc.

Kaina (su PVM)

 Vanduo Eur/m3

 0,76

 0,16

 0,92

 

 Vanduo Eur/m3

 0,74

 0,16

 0,90

 Nuotekos Eur/m3

 1,48

 0,31

 1,79

 

 Nuotekos Eur/m3

 1,41

 0,30

 1,70

 Viso:

 

 

 2,71

 

 Viso:

 

 

 2,60

 Pardavimo kaina butui Eur

 1,29

 0,27

 1,56

 

 Pardavimo kaina/prietaisui/Eur

 0,79

 0,17

 0,96

 Nėra apsk. pr. Eur/butui

 0,84

 0,18

 1,02

 

 Nėra apsk. pr. Eur/namui

 0,63

 0,13

 0,76

Vadovaudamasi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2018 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui - 2,01 kub. m.

 2017 m. lapkričio 30 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl uždarosios akcinės bendrovės "Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo.

 

Kainos iki 2018 m. sausio 31 d.

Bute

 

Individualiame name

 

 Kaina (be PVM)

PVM 21 proc.

Kaina (su PVM)

 

 

Kaina (be PVM)

PVM 21 proc.

Kaina (su PVM)

 Vanduo Eur/m3

 0,73

 0,15

 0,88

 

 Vanduo Eur/m3 

 0,71

 0,15

 0,86

 Nuotekos Eur/m3

 1,73

 0,36

 2,09

 

 Nuotekos Eur/m3

 1,66

 0,35

 2,01

 Viso:

 

 

 2,97

 

 Viso:

 

 

 2,87

 Pardavimo kaina butui Eur

 1,29

 0,27

 1,56

 

 Pardavimo kaina/prietaisui/Eur

 0,79

 0,17

 0,96

 Nėra apsk. pr. Eur/butui

 0,84

 0,18

 1,02

 

 Nėra apsk. pr. Eur/namui

 0,63

 0,13

 0,76

Vadovaudamasi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, jei dėl techninių priežasčių nėra įrengtas vandens apskaitos prietaisas, UAB „Skuodo vandenys“ nuo 2017 m. vasario 1 d. apskaičiavo ir patvirtino vidutinę mėnesio vandens/nuotekų normą vienam gyventojui - 1,99 kub. m.

Nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės "Skuodo vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.

Už UAB "Skuodo vandenys" teikiamas paslaugas galite atsiskaityti taip.

Kontaktai

Telefonai

Įvykus avarijai (8 440) 73 008,

skambinti visą parą.

Darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00

-Abonentinis skyrius (8 440) 73 008

-Buhalterija (8 440) 73 170

-Direktorius (8 440) 73 001

-Higienos ir sveikatingumo centras

(8 440) 78 018

Kita informacija

info@skuodovandenys.lt

Vaižganto gatvė 27, LT-98121 Skuodas

Įmonės kodas - 173820527

PVM kodas - LT738205219

a. s.  -  LT164010044700040228

Luminor AB bankas

Darbo laikas

I 8.00—17.00
II 8.00—17.00
III 8.00—17.00
IV 8.00—17.00
V 8.00—15.45
VI Poilsio diena
VII Poilsio diena

Administracijos pietų pertrauka
12.00—12.45

Abonentinis skyrius dirba be pietų pertraukos.

Prieš šventines dienas dirbama viena valanda trumpiau.

Prisijungimas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas