logo.png

GERIAMOJO VANDENS   KOKYBĖ

2016 M. TYRIMŲ REZULTATAI

 

         Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 26 vandenvietės. Vartotojams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių, kurių gylis iki 220 metrų.

Geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Skuodo rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Programinei priežiūrai, per metus tiriamų mėginių skaičius gyvenvietėse, priklauso nuo geriamojo vandens kiekio sunaudojimo per dieną. Vandens paėmimo taškai yra paskirstyti tolygiai Skuodo mieste ir gyvenvietėse. Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybės tyrimus pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 atlieka atestuota UAB „Palangos vandenys“ vandens tyrimo laboratorija Pasirenkant geriamojo vandens mėginių paėmimo vietas, dažniausiai mėginiai imami padidintos rizikos vietose – ugdymo įstaigose,  sveikatos priežiūros įstaigose, viešo maitinimo įmonėse taip pat vandenvietėse ir kt. Esant nusiskundimams, vanduo tiriamas ir pas gyventojus. Stebint geriamąjį vandenį, pagrindinis dėmesys skiriamas mikrobiniams ir toksiniams rodikliams. 2016 m vartotojams tiekiamame vandenyje mikrobinės taršos atvejų, taip pat įvairių mikroelementų, įvairių toksinių rodiklių bei nitritų, nitratų kiekių viršijimų nerasta.  Iš tiriamų cheminių rodiklių eilėje vandenviečių viršijami tik fluoridai.  Fluoridų viršijimas geriamajame vandenyje yra pastebimas visoje Klaipėdos apskrityje. Iš indikatorių rodiklių pagrinde viršijami amonis bendroji geležis ir vandens drumstumas. ). Padidintos geležies ir amonio koncentracijos yra gamtinės kilmės, ir su techniniais vandens gavybos pažeidimais ar su požeminio vandeningojo sluoksnio tarša nesusijusios. 

 

UAB „Skuodo vandenys“ vandenvietėse  viršijami vandens kokybės parametrai 2016 m.

 

Eil. Nr.

Vandenvietė

Rodikliai (vidutinė reikšmė)

Amonis (norma 0,50 mgl/l)

Drumstumas (norma 4 DV)

Bendroji geležis (norma 200 μg/l)

Fluoridai

(norma 1 ,5 mg/l)

1

Skuodo

0,36/<0,04

7,98/1,56;0,63; 0,32

184

1,5

2

Narvydžių

0,47/0,51

6,12/3,97

1159

1,1

3

Puodkalių

0,46/0,43

1,09/0,88

370

3,83

4

Udralių

0,46/0,31;0,47

0,83/0,76;1,71

171

3,46

5

Krakių

0,48/0,42;0,49

0,47/0,41;1,35

246

4,16

7

Mosėdžio

<0,04

0,31/0,08;0,11;

0,11

30

1,48

8

Igarių

0,06/0,45

0,41/1,09

1334

2,08

9

Aleksandrijos

0,51/0,6

8,54/7,023

1017

1,17

10

Gėsalų

0,17/0,42

7,32/6,91

1210

0,5

11

Ylakių Nr.1 (Židikų  g.)

0,61/0,91

3,69/2,35

1028

0,82

12

Ylakių Nr.2 (Mokyklos g.)

0,51/.0,88

2,31/2,06

364

0,51

13

Pašilės

0,38/0,63

0,65/0,47

141

1,97

14

Vižančių

0,32/0,56

7,48/5,11

1229

0,37

15

Barstyčių

0,26/0,28

5,83/9,1

424

0,29

16

Puokės

0,27/0,45

5,25/1,1

555

0,31

17

Laumių

0,67/0,71

0,52/0,87

92

3,44

18

Notėnų Nr.1

0,56/0,23

0,56/0,36-

87

2,25

19

Notėnų Nr.2

0,39/0,31

8,4/0,41

1700

0,48

20

Šliktinės

0,59/0,84

14/4,0

2270

0,41

21

Vindeikių

0,47/0,5

0,82/9,2

215

2,86

22

Šačių

0,6/0,77; 0,4

0,42/0,38; 0,85

169

2,03

23

Rukų

0,56/0,77;0,54

8,9/11; 21,1

1269

0,46

24

Lenkimų

1,01/1,08

0,31/50,2

71

1,77

25

Žemytės

1,61/162

8,81/6,25

647

0,87

26

Juodeikių

1,66/1,70

0,94/1,91

163

2,65

  • Paryškintos rodiklių vertės nurodo, kad yra viršyta norma.

UAB „Skuodo vandenys“ vandenvietėse  viršijami vandens kokybės parametrai 2015 m.

 

Eil. Nr.

 

Vandenvietė

Rodikliai (vidutinė reikšmė)

Amonis (norma 0,50 mgl/l)

Drumstumas (norma 4 DV)

Bendroji geležis (norma 200 μg/l)

Fluoridai

(norma 1 ,5 mg/l)

1

Skuodo

-

-

-

-

2

Narvydžių

 

7,92

977

-

3

Puodkalių

-

-

-

3,77

4

Udralių

-

-

539

3,37

5

Krakių

-

-

-

4,37

6

Mosėdžio

-

-

-

-

7

Igarių

-

-

716

4,37

8

Aleksandrijos

0,58

4,79

876

-

9

Gėsalų

-

7,5

1116

-

10

Ylakių Nr.1 (Mokyklos g.)

0,97

-

-

-

11

Ylakių Nr.2 (Židikų g.)

0,88

 

892

-

12

Pašilės

0,55

29,1

201

1,85

13

Vižančių

0,52

7,57

1212

-

14

Barstyčių

-

5,19

900

-

15

Puokės

-

5,74

-

3,47

16

Laumių

0,62

-

-

3,54

17

Notėnų Nr.1(Liepų g.)

0,51

-

491

2,06

18

Notėnų Nr.2

 

 

1063

-

19

Šliktinės

0,65

7,57

1965

-

20

Vindeikių

0,53

9,1

-

2,73

21

Šačių

0,65

-

-

2,15

22

Rukų

0,68

4,18

-

1,93

23

Lenkimų

0,95

19,8

1709

1,73

24

Žemytės

1,56

17,7

1191

-

25

Juodeikių

1,64

10,5

-

2,84

 

GERIAMOJO VANDENS   KOKYBĖ

2014 M. TYRIMŲ REZULTATAI

         Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 26 vandenvietės. Vartotojams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių, kurių gylis iki 220 metrų.

Geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Skuodo rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Kad būtų vykdoma programinė priežiūra, per metus tiriamų mėginių skaičius gyvenvietėse, priklauso nuo geriamojo vandens kiekio sunaudojimo per dieną. Vandens paėmimo taškai yra paskirstyti tolygiai Skuodo mieste ir gyvenvietėse. Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybės tyrimus pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 atlieka atestuota UAB „Palangos vandenys“ vandens tyrimo laboratorija. Pasirenkant geriamojo vandens mėginių paėmimo vietas, dažniausiai pasirenkamos padidintos rizikosvietos – ugdymo įstaigose,  sveikatos priežiūros įstaigose, viešo maitinimo įmonėse taip pat vandenvietėse ir kt. Gavus nusiskundimų, vanduo tiriamas ir pas gyventojus. Stebint geriamąjį vandenį, pagrindinis dėmesys skiriamas mikrobiniams ir toksiniams rodikliams. 2014 m. vartotojams tiekiamame vandenyje mikrobinės taršos atvejų, taip pat įvairių mikroelementų, įvairių toksinių rodiklių bei nitritų, nitratų kiekių viršijimų nerasta.  Iš tiriamų cheminių rodiklių daugelyje vandenviečių viršijami tik fluoridai.  Fluoridų viršijimas geriamajame vandenyje yra pastebimas visoje Klaipėdos apskrityje. Iš indikatorių rodiklių dažniausiai viršijami amonis, bendroji geležis ir vandens drumstumas. ). Padidintos geležies ir amonio koncentracijos yra gamtinės kilmės, ir su techniniais vandens gavybos pažeidimais ar su požeminio vandeningojo sluoksnio tarša nesusijusios.

UAB „Skuodo vandenys“ vandenvietėse  viršijami vandens kokybės parametrai 2014 m.

 

Eil. Nr.

Vandenvietė

Rodikliai (vidutinė reikšmė)

Amonis (norma 50 mgl/l)

Drumstumas (norma 4 DV)

Bendroji geležis (norma 200 μg/l)

Fluoridai

(norma 1 ,5 mg/l)

1

Skuodo

-

-

-

-

2

Narvydžių

0,64

9,46

1039

-

3

Puodkalių

-

4,23

867

3,88

4

Udralių

-

-

-

3,51

5

Krakių

0,51

4,34

640

4,13

6

Mosėdžio Nr. 1 (Pievų g.)

0,53

-

644

3,26

7

Mosėdžio Nr. 2  (Šačių g.)

-

-

-

-

8

Igarių

 

5,37

1334

3,58

9

Aleksandrijos

0,485

14,3

1158

-

10

Gėsalų

-

8,89

1260

-

11

Ylakių Nr. 1 (Mokyklos g.)

0,945

-

308

-

12

Ylakių Nr. 2 (Židikų g.)

0,96

8,185

1254

-

13

Pašilės

0,57

-

--

1,97

14

Vižančių

1,995

15,05

994

-

15

Barstyčių

-

20,3

628

-

16

Puokės

-

-

230

3,16

17

Laumių

0,67

4,4

309

3,66

18

Notėnų Nr. 1

0,55

-

-

2,2

19

Notėnų Nr. 2 (Liepų g.)

0,52

23,8

1713

-

20

Šliktinės

0,82

28

2591

-

21

Vindeikių

0,51

 

454

2,78

22

Šačių

0,59

 

232

2,15

23

Rukų

0,81

 

757

2,02

24

Lenkimų

1,06

20,06

1338

1,72

25

Žemytės

1,41

14,2

1546

-

26

Juodeikių

1,675

-

-

2,65

Geriamojo vandens kokybė

     UAB „Skuodo vandenys“ eksploatuoja 26 vandenvietes, kuriose yra 42 gręžiniai. Geriamojo vandens kokybę kontroliuoja atestuota UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tyrimų laboratorija. Savo laboratorijos UAB „Skuodo vandenys“ neturi. Laboratorijoje yra tiriami mikrobiologiniai, cheminiai bei indikatoriniai rodikliai. Jie tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

     Atliktų tyrimų duomenimis 2013 metais nė vienoje įmonei priklausančioje vandenvietėje nebuvo viršyti mikrobiologinės taršos rodikliai, t. y. nerasta nei žarninių ląstelių (Ecoli), nei žarniniu esterokokų.

     Iš tiriamų cheminių rodiklių viršijami tik fluoridai. Jų nerasta, tik Skuodo miesto ir Mosėdžio vandenvietėje, nes ten yra geriamojo vandens gerinimo įrenginiai. Fluoridų viršijimas geriamajame vandenyje yra pastebimas visoje Klaipėdos apskrityje.Iš indikatorių rodiklių viršijami amonis ir vandens drumstumas.

     Žemiau pavaizduotoje lentelėje pažymėti vandens kokybės rodikliai.

 

UAB „Skuodo vandenys“ vandenvietėse viršijami vandens kokybės parametrai 2013 m.

 

 

Eil. Nr.

Vandenvietė

Rodikliai (vidutinė reikšmė)

Amonis (norma 50 mgl/l)

Drumstumas (norma 4 DV)

Bendroji geležis (norma 200 μg/l)

Fluoridai

(norma 1 ,5 mg/l)

1

Skuodo

-

-

-

-

2

Narvydžių

 

4,28

1315

 

3

Puodkalių

-

6,12

968

3,77

4

Udralių

-

-

209

3,51

5

Krakių

0,48

-

640

3,98

6

Mosėdžio Nr. 1 (Pievų g.)

-

-

916

3,25

7

Mosėdžio Nr. 2 (Šačių g.)

-

-

-

-

8

Igarių

 

5,32

1198

3,45

9

Aleksandrijos

0,67

7,02

880

-

10

Gėsalų

35,3

-

3520

-

11

Ylakių Nr. 1 (Mokyklos g.)

0,87

18,97

2610

-

12

Ylakių Nr. 2 (Židikų g.)

1,06

27,53

764

-

13

Pašilės

0,56

-

--

1,63

14

Vižančių

1,65

23,03

1396

-

15

Barstyčių

-

8,68

284

-

16

Puokės

-

7,21

1044

3,11

17

Laumių

0,64

-

-

3,66

18

Notėnų Nr. 1 (Liepų g.)

-

10,86

-

2,16

19

Notėnų Nr. 2

-

5,02

1107

-

20

Šliktinės

0,46

30,52

-

2,36

21

Vindeikių

-

6,25

286

2,64

22

Šačių

0,75

10,57

1807

1,96

23

Rukų

0,8

 

209

1,87

24

Lenkimų

0,99

20,96

890

1,65

25

Žemytės

1,63

11,99

1650

-

26

Juodeikių

1,55

-

-

2,5

 

Kontaktai

Telefonai

Įvykus avarijai (8 440) 73 008

Budintis nuo 17.00 iki 8.00

ir savaitgaliais visą parą.

Darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00

-Abonentinis skyrius (8 440) 73 008

-Buhalterija (8 440) 73 170

-Direktorius (8 440) 73 001

-Higienos ir sveikatingumo centras

(8 440) 78 018

Kita informacija

info@skuodovandenys.lt

Vaižganto gatvė 27, LT - 98121 Skuodas

Įmonės kodas - 173820527

PVM kodas - LT738205219

a. s.  -  LT164010044700040228

AB DNB bankas

Bendrovės darbo laikas

I 8.00 - 17.00
II 8.00 - 17.00
III 8.00 - 17.00
IV 8.00 - 17.00
V 8.00 - 15.45
VI Poilsio diena
VII Poilsio diena

Pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prisijungimas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas