Spausdinti

 Vidaus darbo tvarka

Malkų ir anglių pervežimo bendrovės viduje važtaraštis

Skuodo nugeležinimo stoties filtrų praplovimų metu sunaudoto vandens kiekio per mėnesį paskaičiavimas

Vartotojų ir abonentų sutarčių sudarymo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros, keitimo ir išmontavimo tvarkos aprašas

Turto pardavimo viešo aukciono būdu tvarka

Skolų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas išieškojimo tvarka

Vaizdo stebėjimo, saugojimo ir pateikimo aprašas

Vidaus tvarkos taisyklės

Patikrinimo aktas

Kompensavimo darbuotojams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei pasyvų budėjimą tvarkos aprašas

Klientų aptarnavimo nuostatai ir standartai